Γεωργία - Ελαιουργία - Αμπελουργία - Οινοποίηση

Βίντεο μηχανημάτων

Η εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε., ως επίσημος εισαγωγέας και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα μερικών από των πλέον γνωστών και αξιόπιστων οίκων του εξωτερικού, παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη (service, συνεργείο, γνήσια ανταλλακτικά) και διαθέτει μια σειρά ποιοτικών και ολοκληρωμένων λύσεων που καλύπτουν όλα τα στάδια της:


Γεωργικά-Αμπελουργικά Μηχανήματα Αγροτικής Καλλιέργειας & Παραγωγής


Ελαιουργικά Μηχανήματα Παραγωγής-Τυποποίησης Ελαιολάδου & Εξοπλισμός Ελαιοτριβείων/Ελαιουργείων


Οινοποιητικά Μηχανήματα Παραγωγής-Αποθήκευσης-Εμφιάλωσης-Τυποποίησης Κρασιού-Αποσταγμάτων & Εξοπλισμός Οινοποιείων


Οικιακές Συσκευές


Όλα τα μηχανήματα καλύπτουν και συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας & υγιεινής όπως ορίζονται από την κοινοτική οδηγία 89/392 & τις τροποποιήσεις αυτής και συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις σχετικές ιστοσελίδες (γεωργικά μηχανήματα, ελαιοτριβεία / μηχανήματα συσκευασίας ελαιολάδου / εξοπλισμός ελαιουργείων, οινοποιητικά μηχανήματα / εξοπλισμός οινοποιείων) και επικοινωνήστε μαζί μας.

Λογότυπο (logo) της εταιρείας ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΑΕΒΕ και πληροφορίες για να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΑΕΒΕ

Δημόσια Ατζέντα