Ισοπεδωτές Ιταλίας

Ισοπεδωτής SELVATICI Ιταλίας, τύπου M, αναρτώμενος σε ελκυστήρα (τρακτέρ). Πλάτος εργασίας 100-250cm, ύψος 45cm

Ισοπεδωτής SELVATICI Ιταλίας, τύπου MS, αναρτώμενος σε ελκυστήρα (τρακτέρ). Πλάτος εργασίας 100-250cm, ύψος 45cm

Ισοπεδωτής FAZA Ιταλίας, τύπου LDA, αναρτώμενος σε ελκυστήρα (τρακτέρ). Πλάτος εργασίας 140-250cm, ύψος 40-45cm

Ισοπεδωτής FAZA Ιταλίας, τύπου LDA/LDP, αναρτώμενος σε ελκυστήρα (τρακτέρ). Πλάτος εργασίας 140-250cm, ύψος 40-58cm

Ισοπεδωτής SELVATICI Ιταλίας, τύπου LP, αναρτώμενος σε ελκυστήρα (τρακτέρ). Πλάτος εργασίας 150-400cm, ύψος 55cm

Ισοπεδωτής SELVATICI Ιταλίας, τύπου LPS, αναρτώμενος σε ελκυστήρα (τρακτέρ). Πλάτος εργασίας 150-400cm, ύψος 55cm

Ισοπεδωτής SELVATICI Ιταλίας, τύπου LPST, αναρτώμενος σε ελκυστήρα (τρακτέρ). Πλάτος εργασίας 150-400cm, ύψος 55cm

Ισοπεδωτής SELVATICI Ιταλίας, τύπου LPI, υδραυλικός, αναρτώμενος σε ελκυστήρα (τρακτέρ). Πλάτος εργασίας 150-350cm, ύψος 55cm

Ισοπεδωτής SELVATICI Ιταλίας, τύπου EXTRA, αναρτώμενος σε ελκυστήρα (τρακτέρ). Πλάτος εργασίας 200-400cm, ύψος 75cm

Ισοπεδωτής SELVATICI Ιταλίας, τύπου LT, συρόμενος. Πλάτος εργασίας 250-400cm, ύψος 75cm

Ισοπεδωτής SELVATICI Ιταλίας, τύπου LT+L32, συρόμενος, πτυσσόμενος. Πλάτος εργασίας 450-600cm, ύψος 75cm

Ισοπεδωτές (grader), αναρτώμενοι σε ελκυστήρες (τρακτέρ), ή συρόμενοι, των ιταλικών εργοστασίων Faza και Selvatici, με πλάτος εργασίας 100-600cm και ύψος εργασίας 40-75cm.

Η εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε., ως επίσημος εισαγωγέας και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα και Κύπρο, των ιταλικών εργοστασίων Faza και Selvatici, παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη (service, συνεργείο, γνήσια ανταλλακτικά) και εγγύηση 1 χρόνου σε όλους τους ισοπεδωτές (grader) υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης, όπως ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Όλα τα μηχανήματα καλύπτουν και συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας & υγιεινής όπως ορίζονται από την κοινοτική οδηγία 89/392 & τις τροποποιήσεις αυτής και συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Ευρωπαικής Ένωσης (CE).

Σχετικά:

Ισοπεδωτές Ιταλίας – List page from Classic Sites