Χρήσιμα Έντυπα

Χρήσιμα έντυπα (νομοθεσία, πληροφοριακό υλικό) για την αμπελουργία, γεωργία, ελαιουργία, οινοποίηση & την τυποποίηση ελαιολάδου, κρασιού, αποσταγμάτων.

Η εταιρεία μας, ως επίσημος εισαγωγέας και αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα μερικών από των πλέον γνωστών και αξιόπιστων οίκων του εξωτερικού, διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά μηχανημάτων & εξοπλισμού, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών οποιουδήποτε ασχολείται, επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά, με την γεωργική (αγροτική) καλλιέργεια ή την παραγωγή-εμφιάλωση-τυποποίηση ελαιολάδου και κρασιού ή αποσταγμάτων.

Όλα τα μηχανήματα καλύπτουν και συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας & υγιεινής όπως ορίζονται από την κοινοτική οδηγία 89/392 & τις τροποποιήσεις αυτής και συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE).

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Λογότυπο (logo) της εταιρείας ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΑΕΒΕ και πληροφορίες για να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΑΕΒΕ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Προβολή Λήψη
Κανόνες εφαρμογής του καν. ΕΚ 509/2006 για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα  168k έκδ. 2 8 Δεκ 2011, 4:57 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος Κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΚ 1234/2007)  3742k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 9:28 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Κανόνες εφαρμογής του ΕΚ 510/2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων  3743k έκδ. 2 8 Δεκ 2011, 4:57 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Τροποποίηση του καν.(ΕΚ) αρίθ.1234/07 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών & ειδ. διατάξεων για ορισμένα γεωργ. προϊόντα. (ΕΚ 491/2009)  1490k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 9:29 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (EK 509/2006)  97k έκδ. 2 8 Δεκ 2011, 4:57 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (ΕΚ 510/2006)  109k έκδ. 2 25 Ιουν 2011, 3:31 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Ερωτηματολόγιο για τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης δραστηριότητας του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’)  63k έκδ. 10 22 Οκτ 2010, 10:01 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ΕΣΠΑ 2014–2020  2492k έκδ. 2 18 Φεβ 2016, 1:33 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών & διαδικασίας για την εγκατάσταση & λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν.3982/2011  8163k έκδ. 2 5 Αυγ 2014, 8:57 μ.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
ΦΕΚ 465/25-2-2014: Καθορισμός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3908/2011.  133k έκδ. 2 1 Αυγ 2014, 6:58 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Νόμος 3325/2005: Ίδρυση & λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων  149k έκδ. 13 22 Οκτ 2010, 10:01 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Νόμος 3908/2011: Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή.  364k έκδ. 2 1 Αυγ 2014, 6:58 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Νόμος 3982/2011: Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριοτήτων & επιχειρηματικών πάρκων.  479k έκδ. 2 5 Αυγ 2014, 8:59 μ.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Νόμος 4155/2013: Άρθρο 43 Τροποποιήσεις του ν. 3325/2005. Άρθρο 44 Τροποποιήσεις του ν. 3982/2011.  37k έκδ. 2 3 Νοε 2014, 4:18 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
ΦΕΚ 1858/22-08-11: Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής και άλλες διατάξεις του Μέτρου 123Α 'Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων'  1768k έκδ. 3 20 Οκτ 2011, 3:36 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
ΦΕΚ 3141/10-12-13: Τροποποίηση ΦΕΚ 1858/22-08-11. Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής και άλλες διατάξεις του Μέτρου 123Α 'Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων'   1035k έκδ. 2 23 Δεκ 2013, 8:02 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μέτρου 123Α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων"  323k έκδ. 3 20 Οκτ 2011, 3:36 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μέτρου 123Α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων"   191k έκδ. 2 23 Δεκ 2013, 8:02 π.μ. Άγνωστος χρήστης
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Προβολή Λήψη
Προδιαγραφές εμπορίας ελαιολάδου (ΕΚ 1019/2002)  183k έκδ. 3 5 Ιουλ 2013, 7:04 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Προσδιορισμός χαρακτηριστικών ελαιολάδων (ΕΟΚ 2568/91)  1619k έκδ. 3 5 Ιουλ 2013, 7:04 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Κανόνες Εμπορίας & Επισήμανσης Ελαιολάδου. ΕΦΕΤ (2012)  764k έκδ. 3 5 Ιουλ 2013, 7:04 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του καν. (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου.  271k έκδ. 3 5 Ιουλ 2013, 7:04 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Grading Manual for Olive Oil and Olive-Pomace Oil. United States Department of Agriculture (2012)  879k έκδ. 2 20 Σεπ 2013, 12:03 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
United States Standards for Grades of Olive Oil and Olive-Pomace Oil. United States Department of Agriculture (2010)  148k έκδ. 2 20 Σεπ 2013, 12:14 π.μ. Άγνωστος χρήστης
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Προβολή Λήψη
Σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών.  715k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 9:06 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Λεπτομέρειες εφαρμογής του καν.(ΕΟΚ)αριθ.1493/99 όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων & την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα & για την τροποποίηση του καν.(ΕΚ)αρίθ.1623/00  269k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 8:48 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό & την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων & ποτών με βάση τον οίνο & των αρωματικών κοκτέϊλ αμπελοοινικών προϊόντων.  115k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 8:48 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του καν.(ΕΚ)αριθ.1493/99 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές.  87k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 8:48 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες για τους βιολογικούς οίνους.  895k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 8:13 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Καθορισμός κοινοτικών μεθόδων ανάλυσης που εφαρμόζονται στον οινικό τομέα.  2118k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 8:48 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 555/2008 και (ΕΚ) αριθ. 436/2009 όσον αφορά τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων, καθώς και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα.  1332k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 8:13 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του καν.(ΕΚ)αριθ.1493/99 του Συμβουλίου & για την καθιέρωση κοινοτικού κώδικα των οινολογικών πρακτικών & επεξεργασιών.  234k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 8:48 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουργικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα.  1339k έκδ. 3 5 Ιουλ 2013, 8:04 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς.  391k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 8:48 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα.  520k έκδ. 3 5 Ιουλ 2013, 8:32 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται.  1517k έκδ. 3 5 Ιουλ 2013, 8:05 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Καθορισμός κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα.  2095k έκδ. 3 5 Ιουλ 2013, 8:05 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Τροποποίηση & διόρθωση του κανον. (ΕΚ) αριθ.555/08 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)αριθ.479/08 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής & τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα.  827k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 8:13 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του καν.(ΕΚ)1493/99 του Συμβουλίου όσον αφορά την περιγραφή, την ονομασία, την παρουσίαση & την προστασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων.  375k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 8:48 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων & των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα.  184k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 8:48 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊότων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα.  215k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 8:59 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 285870/Ο/1.9.2001 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ1372/Β/9.9.2004) περί αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊότων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα.  163k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 8:59 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
ΦΕΚ 1609/12.8.2008 ΥΑ 320080/28.7.2008: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 235309 /7.2.2002 υπουργικής απόφασης «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων»  128k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 7:26 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
ΦΕΚ179/19.2.2002: Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων.  69k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 7:17 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του ειδικού μέτρου στήριξης "χρησιμοποίηση γλεύκους σταφυλιών για την αύξηση του φυσικού κατ'όγκο αλκοολικού τίτλου ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων.  444k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 8:55 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
ΦΕΚ420/20.4.1999: Καθορισμός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης "όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης ή ομάδας αμπελουργικών εκμετάλλευσεων" στις ετικέτες των Ελληνικών οίνων.  734k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 7:26 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
ΦΕΚ 512/22.9.1987 ΚΥΑ 352347/6670/1.9.1987: Περί των γενικών κανόνων χρήσης της ένδειξης «Κάβα» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιων οίνων.  733k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 7:26 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
ΦΕΚ 584/23.8.1988 ΚΥΑ 326182/6268/27.7.1988: Περί των γενικών κανόνων χρήσης των ενδείξεων «RESERVE» (επιλεγμένος) και «GRANDE RESERVE» (ειδικά επιλεγμένος) ως περιγραφικών στοιχείων οίνων ονομασίας προέλευσης.  595k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 7:26 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
ΦΕΚ818/15.6.2005: Καθορισμός του χρόνου, ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους.  191k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 7:26 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
ΦΕΚ875/28.6.2005 ΚΥΑ 280580/21.06.2005: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 326182/6268/1988 κοινής υπουργικής απόφασης «περί των γενικών κανόνων χρήσης των ενδείξεων «RESERVE» (επιλεγμένος) και «GRANDE RESERVE» (ειδικά επιλεγμένος) ως περιγραφικών στοιχείων οίνων ονομασίας προέλευσης καθώς και της υπ’ αριθμ. 352347/6670/1987 κοινής υπουργικής απόφασης «περί των γενικών χρήσης της ένδειξης «Κάβα» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιων οίνων.  94k έκδ. 2 5 Ιουλ 2013, 7:26 π.μ. Άγνωστος χρήστης
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Προβολή Λήψη
Μελέτη της ικανότητας του τροποποιημένου ζεόλιθου ως μέσο απορρύπανσης υδάτων άρδευσης. Διονυσίου Ουρανία (2010)  1744k έκδ. 3 6 Απρ 2013, 9:23 π.μ. Άγνωστος χρήστης
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Προβολή Λήψη
Κλαδική μελέτη ελαιολάδου-πυρηνελαίου. BIC Αττικής. (Οκτώβριος 2012)  1259k έκδ. 2 7 Ιουν 2013, 6:58 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Economic analysis of the olive sector. European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development (July 2012)  53k έκδ. 2 30 Απρ 2014, 10:46 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Ελαιοτριβείο στο... σαλόνι: Ρεπορτάζ της Κέλλυ Δημητρούλια στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Μεσσηνίας, φύλλο 12 Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τα ερασιτεχνικά ελαιοτριβεία TEM που εισάγει η εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.  239k έκδ. 9 5 Ιαν 2012, 6:22 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Υπερδιπλάσια κέρδη από την τυποποίηση του λαδιού. Άρθρο της Έφης Καραγεώργου στο ένθετο Επαγγελματικές Ευκαιρίες της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ (12/10/2012)  167k έκδ. 2 13 Οκτ 2012, 8:11 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Real-time estimation of peroxides and acidity level of extra-virgin olive oil: an integrated approach. Rocco Furferi, Monica Carfagni and Marco Daou (International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, Issue 2, Vol.2, 2008)  1446k έκδ. 2 27 Αυγ 2013, 5:11 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Παγκόσμιες εισαγωγές ελαιολάδου, 1990-2011  2432k έκδ. 2 20 Σεπ 2011, 11:12 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Study on the Promotion of Consumption of Olive Oil and Table Olives in China. IOC (March 2010)  5780k έκδ. 2 10 Οκτ 2012, 11:36 μ.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Guide to good practice in Geographical Indications (GI). IOC  756k έκδ. 2 10 Οκτ 2012, 11:37 μ.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Olive-oil producer prices 2010-2011. IOC  306k έκδ. 3 10 Οκτ 2012, 11:37 μ.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
China, India, Russia olive-oil imports. IOC (2010)  348k έκδ. 3 10 Οκτ 2012, 11:37 μ.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
U.S.A. olive-oil imports 2005-2010. IOC  372k έκδ. 2 10 Οκτ 2012, 11:38 μ.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Production techniques in olive growing. IOC (2007)  8910k έκδ. 2 10 Οκτ 2012, 11:12 μ.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Study on the promotion of the consumption of olive oil and table olives in Russia, Vol.1 IOC (2009)  1756k έκδ. 2 10 Οκτ 2012, 11:26 μ.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Study on the promotion of the consumption of olive oil and table olives in Russia, Vol.2 IOC (2009)  3486k έκδ. 2 10 Οκτ 2012, 11:26 μ.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Study on the promotion of the consumption of olive oil and table olives in Russia, Vol.3 IOC (2009)  1998k έκδ. 2 10 Οκτ 2012, 11:26 μ.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Study on the promotion of the consumption of olive oil and table olives in the USA and Canada, Vol.1 IOC (2010)  3207k έκδ. 2 10 Οκτ 2012, 11:33 μ.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Study on the promotion of the consumption of olive oil and table olives in the USA and Canada, Vol.2 IOC (2010)  2183k έκδ. 2 10 Οκτ 2012, 11:33 μ.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Study on the promotion of the consumption of olive oil and table olives in the USA and Canada, Vol.3 IOC (2010)  1874k έκδ. 2 10 Οκτ 2012, 11:33 μ.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Influence of olive processing on virgin olive oil quality. Luciano Di Giovacchino et al. (2002)  87k έκδ. 2 16 Ιαν 2014, 10:58 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο Μια εκπαιδευτική προσέγγιση. Παναγιώτης Βίγκλας (2007)   3166k έκδ. 2 10 Οκτ 2012, 9:48 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Greece 10 Years Ahead - Executive summary. McKinsey & Company, Athens (June 2012)  14831k έκδ. 2 11 Οκτ 2012, 2:47 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Η αγορά ελαιολάδου και ελιών στο Αζερμπαϊτζάν. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Ελλάδος στο Μπακού (Ιανουάριος 2013)  633k έκδ. 2 7 Ιουν 2013, 1:43 π.μ. Άγνωστος χρήστης
ĉ
Προβολή Λήψη
Η αγορά ελαιολάδου στο Βέλγιο. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Ελλάδος στις Βρυξέλλες (Δεκέμβριος 2012)  220k έκδ. 2 7 Ιουν 2013, 2:16 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Η αγορά ελαιολάδου και ελιών της Βραζιλίας. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Ελλάδος στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας (Απρίλιος 2013)  290k έκδ. 2 7 Ιουν 2013, 1:43 π.μ. Άγνωστος χρήστης
ĉ
Προβολή Λήψη
Εισαγωγές ελαιολάδου στον Καναδά. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Ελλάδος στην Οττάβα (Απρίλιος 2013)  297k έκδ. 2 7 Ιουν 2013, 2:16 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Έρευνα Αγοράς για το Ελαιόλαδο και τις Ελιές στη Λ.Δ. Κίνας. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Ελλάδος στο Πεκίνο (Φεβρουάριος 2011)  477k έκδ. 2 5 Νοε 2012, 8:50 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Έρευνα Αγοράς για το Ελαιόλαδο και τις Ελιές στη Λ.Δ. Κίνας. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Ελλάδος στο Πεκίνο (Μάρτιος 2012)  468k έκδ. 2 5 Νοε 2012, 9:22 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Έρευνα Αγοράς για το Ελαιόλαδο και τις Ελιές στη Λ.Δ. Κίνας. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Ελλάδος στο Πεκίνο (Απρίλιος 2013)   867k έκδ. 2 7 Ιουν 2013, 1:43 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Η αγορά ελαιολάδου στην Κύπρο. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Ελλάδος στη Λευκωσία (Σεπτέμβριος 2012)  1369k έκδ. 2 7 Ιουν 2013, 1:43 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Γερμανική αγορά ελαιολάδου. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Ελλάδος στο Ντύσσελντορφ (Αύγουστος 2011)  462k έκδ. 2 7 Ιουν 2013, 1:43 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Η Γερμανική αγορά τροφίμων. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Ελλάδος στο Ντύσσελντορφ (Δεκέμβριος 2011)  7104k έκδ. 2 7 Ιουν 2013, 1:43 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Κλαδική μελέτη ελαιολάδου στην Ινδική αγορά. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Ελλάδος στο Ν.Δελχί (Μάρτιος 2011)  247k έκδ. 2 7 Ιουν 2013, 1:43 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Η αγορά ελαιολάδου στην Ιταλία. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Ελλάδος στη Ρώμη (Μάρτιος 2013)  419k έκδ. 2 7 Ιουν 2013, 1:43 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Διεθνής Έρευνα Αγοράς Ελαιολάδου. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Ελλάδος (2012)  3653k έκδ. 2 5 Νοε 2012, 9:39 π.μ. Άγνωστος χρήστης
ĉ
Προβολή Λήψη
Εισαγωγείς ελαιόλαδου στη Γαλλία. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Ελλάδος  93k έκδ. 2 6 Απρ 2013, 8:47 π.μ. Άγνωστος χρήστης
ĉ
Προβολή Λήψη
Ελληνική παρουσία στην παγκόσμια και πολωνική αγορά ελαιολάδου. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Ελλάδος στη Βαρσοβία (Νοέμβριος 2012)  288k έκδ. 2 7 Ιουν 2013, 2:16 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Ρωσική αγορά ελαιόλαδου. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Ελλάδος στη Μόσχα (2011)   6067k έκδ. 2 6 Απρ 2013, 8:41 π.μ. Άγνωστος χρήστης
ĉ
Προβολή Λήψη
Έρευνα αγοράς για το ελαιόλαδο στην Σουηδία. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Ελλάδος στην Στοκχόλμη (Απρίλιος 2013)  328k έκδ. 2 7 Ιουν 2013, 2:16 π.μ. Άγνωστος χρήστης
ĉ
Προβολή Λήψη
Η αγορά ελαιολάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Ελλάδος στο Λονδίνο (Ιανουάριος 2012)  1911k έκδ. 2 7 Ιουν 2013, 2:16 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Ελαιόλαδο, Κλαδικές Μελέτες Εθνικής Τράπεζας, Σεπτέμβριος 2011  854k έκδ. 2 16 Δεκ 2011, 12:00 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Olive Oil: Establishing the Greek brand. Sectoral Report. National Bank of Greece. Paul Mylonas (May 2015)  798k έκδ. 2 15 Μαΐ 2015, 9:21 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Παραγωγή-Τυποποίηση Ελαιολάδου από Μικρούς Παραγωγούς  328k έκδ. 4 22 Οκτ 2010, 3:41 μ.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 της ιταλικής εταιρείας Toscana Enologica Mori snc (TEM)  328k έκδ. 2 11 Ιαν 2012, 4:39 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Πιστοποιητικό ελαιοτριβείων ψυχρής έκθλιψης OLIOMIO του ιταλικού εργοστασίου Toscana Enologica Mori (TEM).  65k έκδ. 2 3 Νοε 2010, 2:47 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Olive farmers squeezed as competition and supermarkets push down prices. Stephen Burgen. (The Guardian, 4/6/2012)  101k έκδ. 2 27 Οκτ 2012, 5:56 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Olive Oil's Dark Side. Sally Errico (The New Yorker, 8/2/2012)  140k έκδ. 2 27 Οκτ 2012, 5:56 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Slippery Business. Tom Mueller (The New Yorker, 13/8/2007)  196k έκδ. 2 27 Οκτ 2012, 5:56 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Στρατηγικές επιβίωσης και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων στον αγροτικό χώρο. Βαρώτσος Κωνσταντίνος (2009)   794k έκδ. 2 10 Οκτ 2012, 8:00 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Ποιοτική έρευνα στο Ελληνικό Ελαιόλαδο. Σαράντου Σοφία (2008)  11000k έκδ. 2 6 Ιουν 2013, 7:48 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Επιχειρηματικό σχέδιο για τη δημιουργία τυποποιητικής εξαγωγικής μονάδας ελαιολάδου. Ρέππας Κυριάκος (2012)  1876k έκδ. 2 31 Μαρ 2014, 4:52 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Ανάλυση κλάδου του τυποποιημένου ελαιόλαδου στην Ελλάδα. Μελέτη περίπτωσης ΕΛΑΪΣ Α.Ε. Λυμπεράκου Ανθή (2010)  916k έκδ. 2 10 Οκτ 2012, 8:06 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Διασφάλιση ποιότητας ελαιολάδου από την παραγωγή έως και την τυποποίηση. Ταχταντζής Ευθύμιος (2012)  2337k έκδ. 2 6 Ιουν 2013, 7:48 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλασιμότητας σε πρϊόντα ελιάς. Γιωργουδέλλη Στέλλα (2010)  7860k έκδ. 2 6 Ιουν 2013, 7:48 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Σχεδιασμός μάρκετινγκ διείσδυσης στην κινεζική αγορά ελαιολάδου. Ζαχαρέγκας Δημήτρης (2012)  819k έκδ. 2 10 Οκτ 2012, 8:06 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Aντικειμενική εκτίμηση της πικρής γεύσης του παρθένου ελαιολάδου με φασματομετρικές μεθόδους. Ανδρουλάκη Άννα (2007)  2686k έκδ. 2 24 Ιουν 2013, 4:09 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Ανάδειξη των διαφορών μεταξύ θολού και διηθημένου ελαιόλαδου σε σχέση με την παρουσία ήσσονων συστατικών. Κοϊδης Αναστάσιος (2007)  2891k έκδ. 2 6 Απρ 2013, 8:32 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από εφοδιαστικές αλυσίδες στον αγροδιατροφικό τομέα: η περίπτωση του ελαιολάδου. Στεφάνου Μαρία (2013)  2786k έκδ. 2 24 Ιουν 2013, 4:09 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Ανταγωνιστικότητα ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου στη Γερμανία. Τσακιλής Εμμανουήλ  (2008)  892k έκδ. 2 10 Οκτ 2012, 8:05 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Ανάλυση της παραγωγής και των εξαγωγών του ελληνικού ελαιολάδου. Δέρβα Ευτυχία (2008)  5598k έκδ. 2 10 Οκτ 2012, 8:04 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Επίδραση του βαθμού ωρίμανσης των καρπών ελιάς της ποικιλίας χονδρολιά Χαλκιδικής στην περιεκτικότητα του ελαιολάδου σε πτητικά συστατικά. Χαλαστάρα Σταματούλα (2008)  820k έκδ. 2 10 Οκτ 2012, 8:04 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Ενδοκλαδική ανάλυση εμπορίου ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς. Ζουκίδου Κονδυλία (2010)  1058k έκδ. 2 10 Οκτ 2012, 8:03 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Στάσεις καταναλωτών ως προς το ελαιόλαδο στα πλαίσια της μεσογειακής δίαιτας. Γεροθανάση Ελισάβετ (2006)  9035k έκδ. 2 10 Οκτ 2012, 8:03 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Έρευνα αγοράς και η επίδραση της διαφήμισης στην κατανάλωση ελαιολάδου. Μπαγιώτας Αθανάσιος (2010)  1688k έκδ. 2 10 Οκτ 2012, 8:02 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Oxidative stability and phenolic content of virgin olive oil. Tullia Gallina-Toschi et al. (2005)  1611k έκδ. 2 16 Ιαν 2014, 10:25 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Technological Processes Study for High Value Health Ingredients and Foods Production. Bonoli, Matteo (2008)  309k έκδ. 2 27 Αυγ 2013, 5:03 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Η εξέλιξη των ποιοτικών προϊόντων στη Μεσσηνιακή και Λακωνική Μάνη: η περίπτωση του βιολογικού ελαιοκάρπου: πορεία μέσα στο χρόνο - συμβολή στην τοπική κοινωνία - συμπεράσματα και διορθωτικές κινήσεις. Κουτρουμάνου Θεοδώρα (2011)  1784k έκδ. 2 11 Οκτ 2012, 12:24 μ.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Η αγορά του ελαιολάδου στην Ελλάδα: προβληματισμοί και προοπτικές στα σύγχρονα δίκτυα διανομής. Καρσιώτη Αικατερίνη (2012).  2847k έκδ. 2 24 Ιουν 2013, 4:09 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Το ελαιόλαδο Μεσσηνίας 2000/01 - 2005/06: Μελέτη μάκρο - και μίκρο - συστατικών διαφόρων ποικιλιών της ελιάς ελαιοποίησης και του ελαιολάδου από διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας σε διάφορα στάδια ωρίμανσης με διάφορες μεθόδους παραλαβής σε σχέση και με κοινωνικό-οικονομικές παραμέτρους. Αναστασόπουλος, Ευστάθιος (2012)  4962k έκδ. 2 1 Μαΐ 2014, 1:45 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Αξιολόγηση Μεσσηνιακού Ελαιολάδου. Κόντζαλη Έλενα (2006)  2089k έκδ. 2 24 Ιουν 2013, 4:09 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Αξιολόγηση Μεσσηνιακού ελαιόλαδου. Ζαχάρης Παναγιώτης (2006)  972k έκδ. 2 7 Ιουν 2013, 6:58 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Δημιουργία και διαχείριση συστήματος HACCP ελαιόλαδου. Ζιώβα Σοφία (2008)  1727k έκδ. 2 10 Οκτ 2012, 8:33 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Διερεύνηση αναγκών τεχνικής κατάρτισης για ελαιοπαραγωγούς στην περιοχή της Κέρκυρας. Αρβανίτη Μαρία (2012)  1895k έκδ. 2 11 Οκτ 2012, 12:12 μ.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Ανάλυση κύκλου ζωής ελαιόλαδου στην Κύπρο. Στέλιου Μαρίνα (2005)  2227k έκδ. 2 6 Ιουν 2013, 7:48 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Παραγωγή και διακίνηση ελαιολάδου στην περιοχή της Χαλκιδικής: εμπορικά κανάλια και πρακτικές Logistics. Σιαφλιάκη Δήμητρα (2011)  2560k έκδ. 2 11 Οκτ 2012, 12:33 μ.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Analisi dei sistemi di produzione dell'olio d'oliva mirati alla salvaguardia dell'ambiente. Roberti, Tiziana (2008)  487k έκδ. 2 27 Αυγ 2013, 5:18 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Ο κλάδος του ελαιόλαδου στην Ελλάδα, οι τρόποι διάθεσης του στις αγορές, προκλήσεις και προοπτικές για το μέλλον. Μαυρουδής Μαυρίκιος, Χαραλάμπους Γεωργία (2014)  1728k έκδ. 2 12 Αυγ 2014, 11:10 μ.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Η καλλιέργεια της ελιάς από τη μινωική εποχή έως σήμερα. Απλαδά Δέσποινα (2010)  1740k έκδ. 2 13 Οκτ 2012, 8:07 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Μελέτη αγοράς στον ελαιοκομικό κλάδο. Mανασσάκη Ελένη, Μαρίνου Άννα (2011)  694k έκδ. 2 13 Οκτ 2012, 8:07 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Οικονομικά στοιχεία παραγωγής βιολογικού ελαιολάδου στο νομό Ηρακλείου. Δρύλλης Στέλιος (2011)  8514k έκδ. 2 13 Οκτ 2012, 7:41 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία βιολογικού ελαιολάδου στην περιοχή της Σητείας. Νεστοράκης Νικόλαος (2007)  1331k έκδ. 2 13 Οκτ 2012, 7:50 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Ελαιόλαδο, χημική σύνθεση και ιδιότητες.Πιτροπάκη Νικολέτα, Μαγγελάκη Στυλιανή (2008)  1830k έκδ. 2 6 Ιουν 2013, 7:48 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Packaging influences on olive oil quality: A review of the literature. Selina Wang, PhD, Xueqi Li, Rayza Rodrigues, Dan Flynn (August 2014)  128k έκδ. 3 22 Σεπ 2014, 5:34 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Consumer Attitudes Toward Olive Oil. UC Davis Olive Center (May 2013)  224k έκδ. 2 25 Ιουλ 2013, 1:04 π.μ. Άγνωστος χρήστης
Ċ
Προβολή Λήψη
Olive Oil: Conditions of Competition between U.S. and Major Foreign Supplier Industries. United States International Trade Commission (August 2013)  3638k έκδ. 2 20 Σεπ 2013, 1:47 μ.μ. Άγνωστος χρήστης