Αμπελουργικά Οινοποιητικά Μηχανήματα

Καλλιέργεια Αμπελιού - Αμπελουργία - Οινοποιία - Οινοποίηση

Αμπελουργικά Μηχανήματα - Οινοποιητικά Μηχανήματα

Εξοπλισμός Οινοποιείου - Εξοπλισμός Οινοποίησης

Παραγωγή-Αποθήκευση-Εμφιάλωση/Συσκευασία Οίνου

Οινοποιία: Φτιάξε το δικό σου κρασί!

Η εταιρεία μας, ως επίσημος εισαγωγέας και αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα μερικών από των πλέον γνωστών και αξιόπιστων οίκων του εξωτερικού, διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά ερασιτεχνικών και επαγγελματικών αμπελουργικών & οινοποιητικών μηχανημάτων όπως επίσης και εξοπλισμό οινοποιείων για όλες τις εργασίες και τα στάδια της οινοποίησης.

Τα αμπελουργικά και οινοποιητικά μηχανήματα των εργοστασίων που αντιπροσωπεύουμε καλύπτουν τις ανάγκες κάθε αμπελουργού και οινοποιού, είτε πρόκειται για:

Όλα τα μηχανήματα καλύπτουν και συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας & υγιεινής όπως ορίζονται από την κοινοτική οδηγία 89/392 & τις τροποποιήσεις αυτής και συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE).

Σχετικά

Αμπελουργικά Οινοποιητικά Μηχανήματα – List page from Classic Sites