Γεωργικά Μηχανήματα

Αγροτικά Μηχανήματα - Αμπελουργικά Μηχανήματα

Εξοπλισμός Γεωργικής Καλλιέργειας & Παραγωγής


Η εταιρεία μας, ως επίσημος εισαγωγέας και αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα μερικών από των πλέον γνωστών και αξιόπιστων οίκων του εξωτερικού, διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά γεωργικών (αγροτικών) & αμπελουργικών μηχανημάτων, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών οποιουδήποτε ασχολείται, επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά, με την καλλιέργεια της γης και τη γεωργική (αγροτική) παραγωγή.

Όλα τα μηχανήματα καλύπτουν και συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας & υγιεινής όπως ορίζονται από την κοινοτική οδηγία 89/392 & τις τροποποιήσεις αυτής και συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE).

Γεωργικές Καλλιέργειες

Οι βασικές κατηγορίες των καλλιεργειών που αφορούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα είναι οι ακόλουθες:

Δενδροκομία: Δενδροκομικά Γεωργικά Μηχανήματα

Αμπελουργία: Αμπελουργικά Γεωργικά Μηχανήματα

Ελαιοκομία: Ελαιοκομικά Γεωργικά Μηχανήματα

Κηπευτικά: Γεωργικά Μηχανήματα

Αροτραίες (Ανοικτές) Καλλιέργειες: Γεωργικά Μηχανήματα

Σχετικά

Γεωργικά Μηχανήματα – List page from Classic Sites