Χορτοσυλλέκτες FAZA Ιταλίας

Αναρτώμενος χορτοσυλλέκτης FAZA τύπου RP

Χορτοσυλλέκτες του ιταλικού εργοστασίου Faza.

Η εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε., ως επίσημος εισαγωγέας και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα και Κύπρο, του ιταλικού εργοστασίου Faza s.r.l., παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη (service, συνεργείο, γνήσια ανταλλακτικά) και εγγύηση 1 χρόνου σε όλους τους χορτοσυλλέκτες FAZA υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης του χορτοσυλλέκτη, όπως ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία FAZA s.r.l.

Όλα τα μηχανήματα καλύπτουν και συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας & υγιεινής όπως ορίζονται από την κοινοτική οδηγία 89/392 & τις τροποποιήσεις αυτής και συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Ευρωπαικής Ένωσης (CE).

Σχετικά:

Χορτοσυλλέκτες FAZA Ιταλίας – List page from Classic Sites