Τεχνικά Εγχειρίδια

Τεχνικά εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης μηχανημάτων που αντιπροσωπεύει η εταιρεία μας, ανά κατασκευαστή. Περιλαμβάνονται και παλαιοί τύποι μηχανημάτων που δεν κατασκευάζονται πλέον.

Τα εγχειρίδια περιέχουν λεπτομερή τεχνικά σχεδιαγράμματα τα οποία είναι χρήσιμα για την ορθή παραγγελία των κατάλληλων ανταλλακτικών. Επίσης, πολλά εγχειρίδια περιλαμβάνουν πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών του σχετικού μηχανήματος (με σχεδιάγραμμα, περιγραφή και εργοστασιακό κωδικό του κάθε ανταλλακτικού).

Η εταιρεία μας, ως επίσημος εισαγωγέας και αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα μερικών από των πλέον γνωστών και αξιόπιστων οίκων του εξωτερικού, διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά μηχανημάτων & εξοπλισμού, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών οποιουδήποτε ασχολείται, επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά, με την γεωργική (αγροτική) καλλιέργεια ή την παραγωγή-εμφιάλωση-τυποποίηση ελαιολάδου και κρασιού ή αποσταγμάτων.

Όλα τα μηχανήματα καλύπτουν και συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας & υγιεινής όπως ορίζονται από την κοινοτική οδηγία 89/392 & τις τροποποιήσεις αυτής και συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE).

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.