Πίνακες ελέγχου θερμοκρασίας ZOPPI Ιταλίας

Πίνακες ελέγχου θερμοκρασίας του ιταλικού εργοστασίου Zoppi, με δυνατότητα τηλεχειρισμού (εξ' αποστάσεως).

Η εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε., ως επίσημος εισαγωγέας και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα και Κύπρο, του ιταλικού εργοστασίου Zoppi s.r.l., παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη (service, συνεργείο, γνήσια ανταλλακτικά) και εγγύηση 1 χρόνου σε όλους τους πίνακες ελέγχου θερμοκρασίας ZOPPI υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης του πίνακα, όπως ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία ZOPPI s.r.l.

Όλα τα μηχανήματα καλύπτουν και συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας & υγιεινής όπως ορίζονται από την κοινοτική οδηγία 89/392 & τις τροποποιήσεις αυτής και συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE).

Σχετικά: