Εξοπλισμός συσκευασίας σε κενό αέρος

Οικιακές-ερασιτεχνικές μηχανές συσκευασίας σε κενό αέρος (vacuum) με εξωτερική αναρρόφηση, του ιταλικού εργοστασίου LAVEZZINI.

Επαγγελματικές μηχανές συσκευασίας σε κενό (VACUUM) τύπου καμπάνας, του ιταλικού εργοστασίου LAVEZZINI.

Οικιακές - ερασιτεχνικές & επαγγελματικές μηχανές συσκευασίας σε κενό αέρος (VACUUM) του ιταλικού εργοστασίου LAVEZZINI.

Η εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε., ως επίσημος εισαγωγέας και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα και Κύπρο, παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη (service, συνεργείο, γνήσια ανταλλακτικά) υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης, όπως ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Όλα τα μηχανήματα καλύπτουν και συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας & υγιεινής όπως ορίζονται από την κοινοτική οδηγία 89/392 & τις τροποποιήσεις αυτής και συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE).

Σχετικά: