Αποξηραντές φρούτων & λαχανικών

Οικιακός-ερασιτεχνικός αποξηραντής φρούτων και λαχανικών Biosec Domus B5 ή B10, εργοστασίου Tauro Ιταλίας. Πλαστικός θάλαμος, κατάλληλος για τρόφιμα, με 5 ή 10 πλαστικά συρτάρια. Χωρητικότητα 2-3 ή 4-6Kg.

Ισχύς 480W. Διαστάσεις: 27x27x45cm ή 27x27x82 cm

Οικιακός-ερασιτεχνικός αποξηραντής φρούτων και λαχανικών Biosec Silver B5-S ή B10-S, εργοστασίου Tauro Ιταλίας. Θάλαμος ανοξείδωτος INOX, με 5 ή 10 πλαστικά συρτάρια κατάλληλα για τρόφιμα.

Χωρητικότητα 2-3 ή 4-6Kg. Ισχύς 480W. Διαστάσεις: 27x27x45cm ή 27x27x82 cm

Οικιακός-ερασιτεχνικός αποξηραντής φρούτων και λαχανικών Biosec De Luxe B6 ή B12, εργοστασίου Tauro Ιταλίας. Θάλαμος ανοξείδωτος INOX με 6 ή 12 ανοξείδωτα INOX συρτάρια. Χωρητικότητα 2,5-3,5 ή 5-7Kg.

Ισχύς 480W. Διαστάσεις: 27x27x45cm ή 27x27x82 cm

Επαγγελματικός αποξηραντής φρούτων και λαχανικών B.Master BM40, εργοστασίου Tauro Ιταλίας.

Θάλαμος ανοξείδωτος INOX με 40 ανοξείδωτα INOX συρτάρια. Ωφέλιμη επιφάνεια 14 τ.μέτρα.

Χωρητικότητα 160kg. Ισχύς 5,1KW (ή 3,4KW κατά παραγγελία). Διαστάσεις: 180x140x80 cm.

Επαγγελματικός αποξηραντής φρούτων και λαχανικών B.Master Plus BMP72, εργοστασίου Tauro Ιταλίας.

Θάλαμος ανοξείδωτος INOX με 72 ανοξείδωτα INOX συρτάρια. Ωφέλιμη επιφάνεια 25,2 τ.μέτρα.

Χωρητικότητα 300kg. Ισχύς 5,1KW (ή 3,4KW κατά παραγγελία). Διαστάσεις: 180x175x80 cm.

Οικιακοί/ερασιτεχνικοί και επαγγελματικοί αποξηραντές φρούτων και λαχανικών του ιταλικού εργοστασίου Tauro.

Οι οικιακοί/ερασιτεχνικοί αποξηραντές είναι διαθέσιμοι σε δύο διαφορετικά μεγέθη: 27x27x45cm (μικρές εκδόσεις, Β5, Β6 και Β5) ή 27x27x82 cm (μεγαλύτερες εκδόσεις, Β10, Β12 και B10S). Το βάρος τους δεν υπερβαίνει τα 10 κιλά. Το επίπεδο θορύβου των οικιακών/ερασιτεχνικών αποξηραντών είναι πολύ χαμηλό, με ήχο παρόμοιο ενός ηλεκτρικού φούρνου ενώ η κατανάλωση ενέργειας είναι ελάχιστη (15W-480W, ανάλογα με το πρόγραμμα αποξήρανσης).

Η εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε., ως επίσημος εισαγωγέας και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα και Κύπρο, του ιταλικού εργοστασίου Tauro, παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη (service, συνεργείο, γνήσια ανταλλακτικά) και εγγύηση 2 χρόνων σε όλους τους αποξηραντές Tauro υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης, όπως ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία Tauro

Όλα τα μηχανήματα καλύπτουν και συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας & υγιεινής όπως ορίζονται από την κοινοτική οδηγία 89/392 & τις τροποποιήσεις αυτής και συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE).

Σχετικά: