Πολτοποιητές ντομάτας & άλλων φρούτων

Χειροκίνητος πολτοποιητής ντομάτας, OMRA Ιταλίας, N.4, OM-2200-E, με ανοξείδωτο φίλτρο και χοάνη.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΑΛΤΣΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ntomatas ΝΤΟΜΑΤΑΣ TΥΠΟΣ OMRA N.4, OM-2200-E, ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΟΑΝΗ

Χειροκίνητος πολτοποιητής ντομάτας, OMRA Ιταλίας, N.5, OM-2300-ER, με ανοξείδωτο φίλτρο και χοάνη.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΑΛΤΣΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ntomatas ΝΤΟΜΑΤΑΣ TΥΠΟΣ OMRA N.5, OM-2300-ER, ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΟΑΝΗ

Ηλεκτρικός πολτοποιητής ντομάτας, OMRA Ιταλίας, SPREMY 850M, δυναμικότητας 20kg/ώρα.
Προαιρετικό εξάρτημα για κιμά.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΑΛΤΣΑ ΚΙΜΑΣ TOMATO KIMAS TΥΠΟΣ OMRA Ιταλίας, SPREMY 850M, δυναμικότητας 20kg ντομάτας/ώρα ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Ηλεκτρικός πολτοποιητής ντομάτας, OMRA Ιταλίας, SOLEMIO 840M, ισχύος 150W, δυναμικότητας 100kg/ώρα.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΑΛΤΣΑ ΚΙΜΑΣ TOMATO KIMAS TΥΠΟΣ OMRA Ιταλίας, SOLEMIO 840M, δυναμικότητας 100kg ντομάτας/ώρα ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Ηλεκτρικός πολτοποιητής ντομάτας, OMRA Ιταλίας, TESTAROSSA 845M, ισχύος 270W, δυναμικότητας 200kg/ώρα.
Προαιρετικό εξάρτημα για κιμά.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΑΛΤΣΑ ΚΙΜΑΣ TOMATO KIMAS TΥΠΟΣ OMRA Ιταλίας, TESTAROSSA 845M, δυναμικότητας 200kg ντομάτας/ώρα ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Ηλεκτρικός πολτοποιητής ντομάτας, OMRA Ιταλίας, Miniprofessional OM-2500-E, ισχύος 250W, δυναμικότητας 200kg/ώρα. Προαιρετικό εξάρτημα για κιμά.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΑΛΤΣΑ ΚΙΜΑΣ TOMATO KIMAS TΥΠΟΣ OMRA Ιταλίας, Miniprofessional OM-2500-E, δυναμικότητας 200kg ντομάτας/ώρα ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Ηλεκτρικός πολτοποιητής ντομάτας, OMRA Ιταλίας, Professional N.4 OM-2400-E, ισχύος 250W, δυναμικότητας 300kg/ώρα. Προαιρετικό εξάρτημα για κιμά.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΑΛΤΣΑ ΚΙΜΑΣ TOMATO KIMAS TΥΠΟΣ OMRA Ιταλίας, Professional N.4 OM-2400-E, δυναμικότητας 300kg ντομάτας/ώρα ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Ηλεκτρικός πολτοποιητής ντομάτας, OMRA Ιταλίας, New-Line N.4, OM-2810-R, ισχύος 400W, δυναμικότητας 300kg/ώρα. Προαιρετικό εξάρτημα για κιμά.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΑΛΤΣΑ ΚΙΜΑΣ TOMATO KIMAS TΥΠΟΣ OMRA Ιταλίας, New-Line N.4, OM-2810-R, δυναμικότητας 300kg ντομάτας/ώρα ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Ηλεκτρικός πολτοποιητής ντομάτας, OMRA Ιταλίας, New-Line N.5, OM-2820-E, ισχύος 400W, δυναμικότητας 400kg/ώρα. Προαιρετικό εξάρτημα για κιμά.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΑΛΤΣΑ ΚΙΜΑΣ TOMATO KIMAS TΥΠΟΣ OMRA Ιταλίας, New-Line N.5, OM-2820-E, δυναμικότητας 400kg ντομάτας/ώρα ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Ηλεκτρικός πολτοποιητής ντομάτας, OMRA Ιταλίας, New-Line NL5, OM-2710-5, ισχύος 1100W (1HP), δυναμικότητας 400kg/ώρα. Προαιρετικό εξάρτημα για κιμά.Ηλεκτρικός πολτοποιητής ντομάτας, OMRA Ιταλίας, New-Line Special 5 N.5, OM-2820-5E, ισχύος 600W, δυναμικότητας 400kg/ώρα. Προαιρετικό εξάρτημα για κιμά.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΑΛΤΣΑ ΚΙΜΑΣ TOMATO KIMAS TΥΠΟΣ OMRA Ιταλίας, New-Line Special 5 N.5, OM-2820-5E, δυναμικότητας 40kg ντομάτας/ώρα ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Ηλεκτρικός πολτοποιητής ντομάτας, OMRA Ιταλίας, NL 5, OM-2830-E, ισχύος 600W, δυναμικότητας 400kg/ώρα.
Προαιρετικό εξάρτημα για κιμά.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΑΛΤΣΑ ΚΙΜΑΣ TOMATO KIMAS TΥΠΟΣ OMRA Ιταλίας, NL 5, OM-2830-E, δυναμικότητας 400kg ντομάτας/ώρα ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Χειροκίνητος πολτοποιητής ντομάτας, FACEM Spremipomodoro BT, με ανοξείδωτο φίλτρο, πλαστική χοάνη.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΑΛΤΣΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ntomatas ΝΤΟΜΑΤΑΣ TΥΠΟΣ Spremipomodoro BT Νο 2 ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΟΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Χειροκίνητος ανοξείδωτος πολτοποιητής ντομάτας, FACEM Spremipomodoro TRE SPADE. Διαθέσιμος και με πλαστική χοάνη. Προαιρετικό εξάρτημα για μούρα, ακτινίδια, κάστανα.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΑΛΤΣΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΜΟΥΡΑ ΚΑΣΤΑΝΑ TΥΠΟΣ Spremipomodoro TRE SPADE Νο 3 ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΟΑΝΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ (ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ )

Ηλεκτρικός πολτοποιητής ντομάτας, FACEM SpremiTO, no.3, ισχύος 390W, ανοξείδωτος. Διαθέσιμος και με πλαστική χοάνη.  Προαιρετικό εξάρτημα για κιμά.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΑΛΤΣΑ ΚΙΜΑΣ TOMATO KIMAS TΥΠΟΣ SpremiTO ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΟΑΝΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ (ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ )

Ηλεκτρικός πολτοποιητής ντομάτας, FACEM Med Junior, no.4, ισχύος 390W, ανοξείδωτος.
Προαιρετικό εξάρτημα για κιμά.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΑΛΤΣΑ ΚΙΜΑΣ TOMATO KIMAS Med Junior, no.4, ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΩΑΝΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

Ηλεκτρικός πολτοποιητής ντομάτας, FACEM BIG-65, no.5, ισχύος 600W, ανοξείδωτο φίλτρο, πλαστική χοάνη.
Προαιρετικό εξάρτημα για κιμά.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΑΛΤΣΑ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΙΜΑΣ TOMATO KIMAS TΥΠΟΣ  BIG-65 Νο 5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΟΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Ηλεκτρικός πολτοποιητής ντομάτας, FACEM BIG-2P, no.5, ισχύος 600W, ανοξείδωτος.
Προαιρετικό εξάρτημα για κιμά.

ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΑΛΤΣΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ TΥΠΟΣ BIG-2P, no.5, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΟΑΝΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

Ηλεκτρικός πολτοποιητής ντομάτας, FACEM BIG-2P Elegant, no.5, ισχύος 600W, ανοξείδωτος.
Προαιρετικό εξάρτημα για κιμά.

ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΑΛΤΣΑ ΤΟΜΑΤΑΣ TΥΠΟΣ BIG-2P Elegant, no.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΟΑΝΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

Ηλεκτρικός πολτοποιητής ντομάτας, FACEM BIG-80, no.5, ισχύος 1000W, ανοξείδωτος.
Προαιρετικό εξάρτημα για κιμά.

ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΑΛΤΣΑ ΤΟΜΑΤΑΣ TΥΠΟΣ BIG-80, no.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΟΑΝΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

Προαιρετικό εξάρτημα για κιμά (μόνο για τους ηλεκτροκίνητους πολτοποιητές).

ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΙ ΚΙΜΑ

Χειροκίνητος πολτοποιητής φρούτων, Enoitalia Ιταλίας.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ENOITALIA ENO VOLANO ΙΤΑΛΙΑ

Ηλεκτρικός πολτοποιητής φρούτων, Enoitalia Ιταλίας.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ENOITALIA ENO MOTORE ΙΤΑΛΙΑ

Ηλεκτρικός εκπυρηνωτής - πολτοποιητής φρούτων, Enoitalia DELTA Ιταλίας, δυναμικότητας 550-2000kg/ώρα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΚΠΥΡΗΝΩΤΗΣ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΜΟΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ENOITALIA ENO MOTORE ΙΤΑΛΙΑ

Οι Ιταλικοί πολτοποιητές ντομάτας (οικιακοί & ημιεπαγγελματικοί, χειροκίνητοι και ηλεκτρικοί) είναι ιδανικοί για παρασκευή σάλτσας ντομάτας στο σπίτι. Προαιρετικά διατίθεται εξάρτημα για κιμά (μόνο στους ηλεκτροκίνητους πολτοποιητές).

Η εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε., ως επίσημος εισαγωγέας και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα και Κύπρο, παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη (service, συνεργείο, γνήσια ανταλλακτικά) υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης, όπως ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Όλα τα μηχανήματα καλύπτουν και συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας & υγιεινής όπως ορίζονται από την κοινοτική οδηγία 89/392 & τις τροποποιήσεις αυτής και συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE).

Σχετικά:

Ċ
Άγνωστος χρήστης,
17 Μαρ 2016, 4:53 π.μ.