Σπαστήρες Διαχωριστήρες Σταφυλιών ENOITALIA Ιταλίας

Χειροκίνητοι σπαστήρες σταφυλιών, τύπου Eno 1

Ερασιτεχνικός χειροκίνητος σπαστήρας σταφυλιών (θλιπτήριο έκθλιψης σταφυλιών) τύπου Eno 1, του ιταλικού εργοστασίου Enoitalia
Ερασιτεχνικός Χειροκίνητος σπαστήρας σταφυλιών (θλιπτήριο έκθλιψης σταφυλιών) τύπου Eno 1, του ιταλικού εργοστασίου Enoitalia


Ερασιτεχνικοί σπαστήρες σταφυλιών, τύπου Eno 2

Ερασιτεχνικός σπαστήρας σταφυλιών (θλιπτήριο, μηχανή έκθλιψης σταφυλιών) τύπου Eno 2, του ιταλικού εργοστασίου Enoitalia
Ερασιτεχνικός Σπαστήρας σταφυλιών (θλιπτήριο, μηχανή έκθλιψης σταφυλιών) τύπου Eno 2, του ιταλικού εργοστασίου Enoitalia


Ερασιτεχνικοί σπαστήρες-διαχωριστήρες σταφυλιών, τύπου Eno 3

Ερασιτεχνικός σπαστήρας-διαχωριστήρας σταφυλιών χειροκίνητος (θλιπτήριο-εκραγιστήριο-απορραγιστήριο για αποβοστρύχωση και έκθλιψη) τύπου Eno 3, του ιταλικού εργοστασίου Enoitalia
Ερασιτεχνικός Σπαστήρας-διαχωριστήρας σταφυλιών χειροκίνητος (θλιπτήριο-εκραγιστήριο-απορραγιστήριο για αποβοστρύχωση και έκθλιψη) τύπου Eno 3, του ιταλικού εργοστασίου Enoitalia


Ερασιτεχνικοί σπαστήρες διαχωριστήρες σταφυλιών, τύπου Eno 3

Ερασιτεχνικός σπαστήρας-διαχωριστήρας σταφυλιών ηλεκτροκίνητος (θλιπτήρας-εκραγιστήρας-απορραγιστήρας για αποβοστρύχωση και έκθλιψη) τύπου Eno 3, του ιταλικού εργοστασίου Enoitalia
Ερασιτεχνικός σπαστήρας-διαχωριστήρας σταφυλιών ηλεκτροκίνητος  (θλιπτήρας-εκραγιστήρας-απορραγιστήρας για αποβοστρύχωση και έκθλιψη) τύπου Eno 3, του ιταλικού εργοστασίου Enoitalia


Σπαστήρες διαχωριστήρες σταφυλιών, τύπου Eno 15

Σπαστήρας-διαχωριστήρας (θλιπτήρας-εκραγιστήρας-απορραγιστήρας για αποβοστρύχωση και έκθλιψη) Enoitalia τύπου Eno 15 βαμμένος
Σπαστήρας-διαχωριστήρας (θλιπτήρας-εκραγιστήρας-απορραγιστήρας για αποβοστρύχωση και έκθλιψη) Enoitalia τύπου Eno 15 βαμμένος


Σπαστήρες διαχωριστήρες σταφυλιών, τύπου Eno 15

Επαγγελματικός σπαστήρας-διαχωριστήρας (θλιπτήρας-εκραγιστήρας-απορραγιστήρας για αποβοστρύχωση και έκθλιψη) Enoitalia τύπου Eno 15 ανοξείδωτος (inox)
Επαγγελματικός Σπαστήρας-διαχωριστήρας (θλιπτήρας-εκραγιστήρας-απορραγιστήρας για αποβοστρύχωση και έκθλιψη) Enoitalia τύπου Eno 15 ανοξείδωτος (inox)

Βίντεο σπαστήρα ροδιού, ισχύος 1HP, δυναμικότητας 500 κιλά ροδιού/ώρα, Enoitalia Eno 15.Απορογιτές-διαχωριστήρες σπαστήρες σταφυλιών, τύπου Arno 15

Επαγγελματικός απορογιτής-διαχωριστήρας σπαστήρας σταφυλιών Enoitalia τύπου Arno 15 βαμμένος, με ανοξείδωτη (inox) αντλία
Επαγγελματικός Απορογιτής-διαχωριστήρας Enoitalia τύπου Arno 15 βαμμένος, με ανοξείδωτη (inox) αντλία


Απορογιτές-διαχωριστήρες σπαστήρες σταφυλιών, τύπου Arno 15

Επαγγελματικός απορογιτής-διαχωριστήρας σπαστήρας Enoitalia τύπου Arno 15 ανοξείδωτος (inox), με ανοξείδωτη (inox) αντλία
Επαγγελματικός Απορογιτής-διαχωριστήρας Enoitalia τύπου Arno 15 ανοξείδωτος (inox), με ανοξείδωτη (inox) αντλία


Απορογιτήρες-διαχωριστήρες σπαστήρες σταφυλιών, τύπου Jolly 25/E

Επαγγελματικός απορογιτήρας-διαχωριστήρας σπαστήρας Enoitalia τύπου Jolly 25/E βαμμένος, με ανοξείδωτη (inox) αντλία
Επαγγελματικός απορογιτήρας-διαχωριστήρας Enoitalia τύπου Jolly 25/E βαμμένος, με ανοξείδωτη (inox) αντλία


Απορογιτές-διαχωριστήρες σπαστήρες σταφυλιών, τύπου Jolly 25/E

Επαγγελματικός απορογιτής-διαχωριστήρας σπαστήρας Enoitalia τύπου Jolly 25/E ανοξείδωτος (inox), με ανοξείδωτη (inox) αντλία
Επαγγελματικός απορογιτής-διαχωριστήρας Enoitalia τύπου Jolly 25/E ανοξείδωτος (inox), με ανοξείδωτη (inox) αντλία


Απορογιτές-διαχωριστήρες σπαστήρες σταφυλιών, τύπου Jolly 35/E

Επαγγελματικός απορογιτής-διαχωριστήρας σπαστήρας Enoitalia τύπου Jolly 35/E ανοξείδωτος (inox), με ανοξείδωτη (inox) αντλία
Επαγγελματικός απορογιτής-διαχωριστήρας Enoitalia τύπου Jolly 35/E ανοξείδωτος (inox), με ανοξείδωτη (inox) αντλία


Απορογιτές-διαχωριστήρες σπαστήρες σταφυλιών, τύπου Jolly 50/Α

Επαγγελματικός απορογιτήρας-διαχωριστήρας σπαστήρας Enoitalia τύπου Jolly 50/A βαμμένος, με ανοξείδωτη (inox) αντλία
Επαγγελματικός απορογιτήρας-διαχωριστήρας Enoitalia τύπου Jolly 50/A βαμμένος, με ανοξείδωτη (inox) αντλία


Απορογιτές-διαχωριστήρες σπαστήρες σταφυλιών, τύπου Jolly 50/Α

Επαγγελματικός απορογιτήρας-διαχωριστήρας σπαστήρας Enoitalia τύπου Jolly 50/A ανοξείδωτος (inox), με ανοξείδωτη (inox) αντλία
Επαγγελματικός απορογιτήρας-διαχωριστήρας Enoitalia τύπου Jolly 50/A ανοξείδωτος (inox), με ανοξείδωτη (inox) αντλία


Απορογιτές-διαχωριστήρες σπαστήρες σταφυλιών, τύπου Beta

Επαγγελματικός σπαστήρας απορογιτής-διαχωριστήρας (απορραγιστήριο-αποβοστρυχωτήριο-εκραγιστήριο-θλιπτήριο) Enoitalia Beta ανοξείδωτος (inox)
Επαγγελματικός Απορογιτής-διαχωριστήρας (απορραγιστήριο-αποβοστρυχωτήριο-εκραγιστήριο-θλιπτήριο) Enoitalia τύπου Beta ανοξείδωτος (inox)


Απορογιτές-διαχωριστήρες σπαστήρες σταφυλιών, τύπου Jolly 60/MV

Επαγγελματικός σπαστήρας απορογιτής-διαχωριστήρας (απορραγιστήριο-αποβοστρυχωτήριο-εκραγιστήριο-θλιπτήριο) Enoitalia Jolly 60/MV ανοξείδωτος (inox)
Επαγγελματικός Απορογιτής-διαχωριστήρας (απορραγιστήριο-αποβοστρυχωτήριο-εκραγιστήριο-θλιπτήριο) Enoitalia τύπου Jolly 60/MV


Αποβοστρυχωτήρες-απορογιτές-διαχωριστήρες σπαστήρες σταφυλιών, τύπου Jolly 100/MV

Επαγγελματικός σπαστήρας αποβοστρυχωτήρας-απορογιτήρας-διαχωριστήρας (απορραγιστήριο-αποβοστρυχωτήριο-εκραγιστήριο-θλιπτήριο) Enoitalia Jolly 100/MV ανοξείδωτος (inox)
Επαγγελματικός Αποβοστρυχωτήρας-απορογιτήρας-διαχωριστήρας (απορραγιστήριο-αποβοστρυχωτήριο-εκραγιστήριο-θλιπτήριο) Enoitalia τύπου Jolly 100/MV


Αποβοστρυχωτήρες-απορογιτές-διαχωριστήρες σπαστήρες σταφυλιών, τύπου Jolly 150/MV

Επαγγελματικός σπαστήρας απορογιτήρας-αποβοστρυχωτήρας-διαχωριστήρας (απορραγιστήριο-αποβοστρυχωτήριο-εκραγιστήριο-θλιπτήριο) Enoitalia Jolly 150/MV ανοξείδωτος (inox)
Επαγγελματικός Απορογιτήρας-αποβοστρυχωτήρας-διαχωριστήρας (απορραγιστήριο-αποβοστρυχωτήριο-εκραγιστήριο-θλιπτήριο) Enoitalia τύπου Jolly 150/MV

Φτιάξε το δικό σου κρασί!

Σπαστήρες σταφυλιών (θλιπτήρια ρόγας σταφυλιού, μηχανές έκθλιψης σταφυλιών) ερασιτεχνικοί & επαγγελματικοί, σπαστήρες με διαχωριστήρα στεμφύλων (μηχανές αποβοστρύχωσης, θλιπτήρια-εκραγιστήρια-απορραγιστήρια-αποβοστρυχωτήρια) για αποβοστρύχωση-απορραγισμό (διαχωρισμό των ρογών σταφυλιού από τα κοτσάνια, αφαίρεση των βοστρύχων-κοτσανιών) και έκθλιψη (σπάσιμο της ρόγας του σταφυλιού), απορογιτήρες (απορογιτές) με διαχωριστήρα στεμφύλων (απορραγιστήρια, απορραγιστήρες, αποβοστρυχωτήρες) όλων των τύπων (χειροκίνητοι, ηλεκτροκίνητοι μονοφασικού ή τριφασικού ρεύματος), για ερασιτέχνες ή επαγγελματίες αμπελοπαραγωγούς & παραγωγούς κρασιού ή αποσταγμάτων, του ιταλικού εργοστασίου Enoitalia.

Η εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε., ως επίσημος εισαγωγέας και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα και Κύπρο, του ιταλικού εργοστασίου Enoitalia s.r.l., παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη (service, συνεργείο, γνήσια ανταλλακτικά) και εγγύηση 1 χρόνου σε όλους τους σπαστήρες & αποβοστρυχωτήρες σταφυλιών ENOITALIA υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης του μηχανήματος έκθλιψης-αποβοστρύχωσης σταφυλιών, όπως ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία ENOITALIA s.r.l.

Όλα τα μηχανήματα καλύπτουν και συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας & υγιεινής όπως ορίζονται από την κοινοτική οδηγία 89/392 & τις τροποποιήσεις αυτής και συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE).

Σχετικά:

Εμφάνιση 18 αντικειμένων
ΤύποςΕίδοςΙσχύς HPΚιλά/ώραΧαρακτηριστικά
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
Ταξινόμηση 
 
ΤύποςΕίδοςΙσχύς HPΚιλά/ώραΧαρακτηριστικά
ENO 1 Ανοξείδωτο ή Βαμμένο Σπαστήρας 0-Χειροκίνητο Χειροκίνητο Χειροκίνητο με βολάν. Σκάφη 850Χ560 
MINIENO Ανοξείδωτο ή Βαμμένο Σπαστήρας 0-Χειροκίνητο Χειροκίνητο Χειροκίνητο με βολάν. Σκάφη 650Χ470 
ENO 3 Ανοξείδωτο ή Βαμμένο Σπαστήρας-Διαχωριστήρας 0-Χειροκίνητο Χειροκίνητο Χειροκίνητο με βολάν. Σκάφη 1000Χ500 
ENO 1 Ανοξείδωτο ή Βαμμένο Σπαστήρας 00500-00700 Σκάφη 850Χ560 
ENO 3 Ανοξείδωτο ή Βαμμένο Σπαστήρας-Διαχωριστήρας 01000-01200 Σκάφη 1000Χ500 
ENO 15 Ανοξείδωτο ή Βαμμένο  Σπαστήρας-Διαχωριστήρας 01600-01800  
ENO 20 Ανοξείδωτο ή Βαμμένο Σπαστήρας-Διαχωριστήρας 01500-01800  
ARNO 15 Ανοξείδωτο ή Βαμμένο Απορογιτήρας-Διαχωριστήρας 01800-02000 Ανοξείδωτη αντλία 
JOLLY 25/E Ανοξείδωτο ή Βαμμένο Απορογιτήρας-Διαχωριστήρας 02800-03000 Ανοξείδωτη αντλία 
JOLLY 35/E Ανοξείδωτο ή Βαμμένο Απορογιτήρας-Διαχωριστήρας 2.5 03500-03800 Ανοξείδωτη αντλία 
JOLLY 60/MV Ανοξείδωτο Απορογιτήρας-Διαχωριστήρας 04000-06000 Χωρίς αντλία, με ρυθμιστή στροφών, ζεύγος ελαστικών κυλίνδρων, σκάφη συλλογής 
JOLLY 50/A Ανοξείδωτο ή Βαμμένο Απορογιτήρας-Διαχωριστήρας 04500-05500 Ανοξείδωτη αντλία, περιστρεφόμενος κάδος 
BETA 60 Ανοξείδωτο ή Βαμμένο  Απορογιτήρας-Διαχωριστήρας 05000-06000 Ανοξείδωτη αντλία, περιστρεφόμενος κάδος 
JOLLY 100/MV Ανοξείδωτο Απορογιτήρας-Διαχωριστήρας 07000-10000 Χωρίς αντλία, με ρυθμιστή στροφών, ζεύγος ελαστικών κυλίνδρων, σκάφη συλλογής 
JOLLY 150/MV Ανοξείδωτο Απορογιτήρας-Διαχωριστήρας 12000-15000 Χωρίς αντλία, με ρυθμιστή στροφών, ζεύγος ελαστικών κυλίνδρων, σκάφη συλλογής 
JOLLY 200/MV Ανοξείδωτο Απορογιτήρας-Διαχωριστήρας 17000-20000 Χωρίς αντλία, με ρυθμιστή στροφών, ζεύγος ελαστικών κυλίνδρων, σκάφη συλλογής 
BETA 90 Ανοξείδωτο Απορογιτήρας-Διαχωριστήρας 08000-09000 Ανοξείδωτη αντλία, περιστρεφόμενος κάδος 
BETA 120 Ανοξείδωτο Απορογιτήρας-Διαχωριστήρας 5.5 10000-12000 Ανοξείδωτη αντλία, περιστρεφόμενος κάδος 
Εμφάνιση 18 αντικειμένων
Ċ
Άγνωστος χρήστης,
19 Φεβ 2009, 10:37 π.μ.
Ċ
Άγνωστος χρήστης,
19 Φεβ 2009, 10:43 π.μ.
Ċ
Άγνωστος χρήστης,
22 Οκτ 2015, 12:25 π.μ.
Ċ
Άγνωστος χρήστης,
18 Μαρ 2016, 2:50 π.μ.
Ċ
Άγνωστος χρήστης,
19 Φεβ 2009, 10:47 π.μ.
Ċ
Άγνωστος χρήστης,
19 Φεβ 2009, 10:38 π.μ.
Ċ
Άγνωστος χρήστης,
19 Φεβ 2009, 10:41 π.μ.
Ċ
Άγνωστος χρήστης,
19 Φεβ 2009, 10:46 π.μ.
Ċ
Άγνωστος χρήστης,
19 Φεβ 2009, 10:30 π.μ.