Στελεχοκοπτικά (στελεχοκόπτες) HERMES Ιταλίας

Στελεχοκόπτες (στελεχοκοπτικά μηχανήματα, σβούρες) αναρτώμενοι σε ελκυστήρα (τρακτέρ), του ιταλικού εργοστασίου Hermes, για την κοπή χόρτου.

Η εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε., ως επίσημος εισαγωγέας και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα και Κύπρο, του ιταλικού εργοστασίου Hermes - Kroess W & C. s.a.s. , παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη (service, συνεργείο, γνήσια ανταλλακτικά) και εγγύηση 1 χρόνου σε όλα τα αναρτώμενα σε ελκυστήρα μηχανήματα κοπής χόρτου (στελεχοκόπτες) HERMES υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης του στελεχοκόπτη, όπως ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία Hermes - Kroess W & C. s.a.s..

Όλα τα μηχανήματα καλύπτουν και συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας & υγιεινής όπως ορίζονται από την κοινοτική οδηγία 89/392 & τις τροποποιήσεις αυτής και συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE).

Σχετικά:

Στελεχοκοπτικά (στελεχοκόπτες) HERMES Ιταλίας – List page from Classic Sites