Ελαιοραβδιστικά

Παλμική βέργα ΡΑΜΠΑΛΑΚΟΣ 'Αχινός', μεγάλης αποδόσεως, ξεκούραστη στη χρήση, δεν πληγώνει το δέντρο, δεν ρίχνει το φύλλωμα. Μήκος 2,3m. Προέκταση 0,8m. Βάρος 3kg.

Ισχύς 400W. Λειτουργεί με συνεχές ρεύμα 12V (δυναμό, μπαταρία ή γεννήτρια 12V-60A).

Ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος με βενζινοκινητήρα και δυναμό 12 V. Δυνατότητα λειτουργίας έως πέντε ραβδιών, ανάλογα με την ιπποδύναμη του κινητήρα και την ισχύ του δυναμό.

Μετά από μακροχρόνια έρευνα η ΡΑΜΠΑΛΑΚΟΣ Α.Α Ο.Β.Ε.Ε. κατασκεύασε την πρωτοποριακή παλμική κεφαλή ΡΑΜΠΑΛΑΚΟΣ (αριθμός διπλώματος ευρεσιτεχνίας 1003079) η οποία δεν πληγώνει τα δένδρα, δεν ρίχνει το φύλλωμα, δεν εμπλέκεται στα κλαδιά, με αποτέλεσμα την καλύτερη συλλογή του ελαιοκάρπου και την φροντίδα του ελαιοδένδρου.

Η εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε., ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα και Κύπρο, παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη (service, συνεργείο, γνήσια ανταλλακτικά) υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης, όπως ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Όλα τα μηχανήματα καλύπτουν και συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας & υγιεινής όπως ορίζονται από την κοινοτική οδηγία 89/392 & τις τροποποιήσεις αυτής και συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE).

Σχετικά: