Εκσκαφείς αναρτώμενοι TECNOAGRI Ιταλίας

Εκσκαφέας με γεωτρύπανο (τριβέλλα) TECNOAGRI Ιταλίας

Κύρια χαρακτηριστικά των αναρτώμενων (σε ελκυστήρα) εκσκαφέων του ιταλικού εργοστασίου Tecnoagri:

Η εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε., ως επίσημος εισαγωγέας και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα και Κύπρο, του ιταλικού εργοστασίου Tecnoagri, παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη (service, συνεργείο, γνήσια ανταλλακτικά) και εγγύηση 1 χρόνου σε όλους τους αναρτώμενους σε ελκυστήρα εκσκαφείς TECNOAGRI υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης του αναρτώμενου εκσκαφέα, όπως ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία TECNOAGRI.

Όλα τα μηχανήματα καλύπτουν και συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας & υγιεινής όπως ορίζονται από την κοινοτική οδηγία 89/392 & τις τροποποιήσεις αυτής και συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE).

Σχετικά:

Οι στήλες A B C D E του πίνακα αναφέρονται στις αντίστοιχες αποστάσεις (σε εκατοστά) του παραπάνω διαγραμμάτος.

Εκσκαφείς αναρτώμενοι TECNOAGRI Ιταλίας – List page from Classic Sites