Ανυψωτικά αναρτώμενα TECNOAGRI Ιταλίας

Τα αναρτώμενα σε ελκυστήρα ανυψωτικά (κλάρκ) περονοφόρα ή με κουβά, του ιταλικού εργοστασίου Tecnoagri, είναι διαθέσιμα με 3 ή 4 κινήσεις:

Η εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε., ως επίσημος εισαγωγέας και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα και Κύπρο, του ιταλικού εργοστασίου Tecnoagri, παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη (service, συνεργείο, γνήσια ανταλλακτικά) και εγγύηση 1 χρόνου σε όλα τα ανυψωτικά μηχανήματα TECNOAGRI αναρτώμενα σε ελκυστήρα υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης του αναρτώμενου ανυψωτικού μηχανήματος, όπως ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία TECNOAGRI.

Όλα τα μηχανήματα καλύπτουν και συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας & υγιεινής όπως ορίζονται από την κοινοτική οδηγία 89/392 & τις τροποποιήσεις αυτής και συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE).

Σχετικά:

Ανυψωτικά αναρτώμενα TECNOAGRI Ιταλίας – List page from Classic Sites