Άροτρα OVLAC Ισπανίας

Άροτρα του ισπανικού εργοστασίου OVLAC, όλων των τύπων (άροτρα αναρτώμενα, άροτρα ημιαναρτώμενα-συρόμενα, άροτρα απλά, άροτρα αυτόματης επαναφοράς, άροτρα αναστρεφόμενα) και διαστάσεων: από 2-υνα απλά 12"-18" για ελκυστήρες (τρακτέρ) 60 HP, μέχρι 6-υνα αναρτώμενα 12"-20" αναστρεφόμενα για ελκυστήρες (τρακτέρ) 260 HP και 8-υνα ημι-αναρτώμενα/συρόμενα αναστρεφόμενα.

Όλα τα μηχανήματα καλύπτουν και συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας & υγιεινής όπως ορίζονται από την κοινοτική οδηγία 89/392 & τις τροποποιήσεις αυτής και συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE).

Σχετικά:

Άροτρα OVLAC Ισπανίας – List page from Classic Sites