Πριόνια αέρος IDEAL Ιταλίας

Όλα τα πριόνια αέρος του ιταλικού εργοστασίου Ideal έχουν αυτόματο σύστημα λίπανσης.

Όλα τα μηχανήματα καλύπτουν και συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας & υγιεινής όπως ορίζονται από την κοινοτική οδηγία 89/392 & τις τροποποιήσεις αυτής και συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE).

Σχετικά:

Πριόνια αέρος IDEAL Ιταλίας – List page from Classic Sites