Γραμμή εμφιάλωσης TOSCANA ENOLOGICA MORI (TEM) Ιταλίας

Η ολοκληρωμένη μονάδα (αυτόματη γραμμή εμφιάλωσης) πλήρωσης κυλινδρικών φιαλών (μπουκαλιών) και πωματισμού με φελλό (φυσικό ή συνθετικό), Monoblocco RTS 1200 του ιταλικού εργοστασίου Toscana Enologica Mori, έχει μέγιστη ωριαία απόδοση 1200 φιάλες κρασιού και μέση ωριαία απόδοση 800-1000 φιάλες κρασιού 0.75 lt.

Η βασική έκδοση απαρτίζεται από ένα γεμιστικό 8 παροχών, ένα μηχάνημα τοποθέτησης φελλών (ταπωτικό / πωματιστικό) και ένα σύστημα μεταφοράς για κυλινδρικές φιάλες.

Το γεμιστικό χρησιμοποιεί το σύστημα πτώσης υγρού, ιδανικό για αλκοολούχα ποτά. Το ανώτερο τμήμα με τη δεξαμενή και τις παροχές έχει ρυθμιζόμενο ύψος το οποίο ελέγχεται με μανιβέλα.

Το μηχάνημα πωματίσματος (ταπωτικό / πωματιστικό) χωρητικότητας 300 φελλών, τροφοδοτεί τους φελλούς μέσω μίας χοάνης και τους εισάγει αυτόματα στο λαιμό των φιαλών.

Το σύστημα μεταφοράς μπορεί να δεχτεί φιάλες διαφόρων μεγεθών, χάρη στη δυνατότητα ταχείας αντικατάστασης του εξοπλισμού (οδοντωτή στεφάνη εισόδου και οδοντωτή στεφάνη εξόδου του γεμιστικού, κεντρική οδοντωτή στεφάνη του μηχανήματος πωματισμού, τραβέρσες και ιμάντες μεταφοράς). Η βάση και όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι (inox).

Η ολοκληρωμένη μονάδα (αυτόματη γραμμή εμφιάλωσης) πλήρωσης κυλινδρικών φιαλών (μπουκαλιών) και πωματισμού με φελλό (φυσικό ή συνθετικό), Monoblocco RTS 2000 του ιταλικού εργοστασίου Toscana Enologica Mori, έχει μέγιστη ωριαία απόδοση 2000 φιάλες κρασιού και μέση ωριαία απόδοση 1500-2000 φιάλες κρασιού 0.75 lt.

Η βασική έκδοση απαρτίζεται από ένα γεμιστικό 12 παροχών, ένα μηχάνημα τοποθέτησης φελλών (ταπωτικό / πωματιστικό) και ένα σύστημα μεταφοράς για κυλινδρικές φιάλες.

Το γεμιστικό χρησιμοποιεί το σύστημα πτώσης υγρού, ιδανικό για αλκοολούχα ποτά. Το ανώτερο τμήμα με τη δεξαμενή και τις παροχές έχει ρυθμιζόμενο ύψος το οποίο ελέγχεται με μανιβέλα.

Το μηχάνημα πωματίσματος (ταπωτικό / πωματιστικό) χωρητικότητας 300 φελλών, τροφοδοτεί τους φελλούς μέσω μίας χοάνης και τους εισάγει αυτόματα στο λαιμό των φιαλών.

Το σύστημα μεταφοράς μπορεί να δεχτεί φιάλες διαφόρων μεγεθών, χάρη στη δυνατότητα ταχείας αντικατάστασης του εξοπλισμού (οδοντωτή στεφάνη εισόδου και οδοντωτή στεφάνη εξόδου του γεμιστικού, κεντρική οδοντωτή στεφάνη του μηχανήματος πωματισμού, τραβέρσες και ιμάντες μεταφοράς). Η βάση και όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι (inox).

Η ολοκληρωμένη μονάδα (αυτόματη γραμμή εμφιάλωσης) πλήρωσης τετράγωνων φιαλών (μπουκαλιών) και πωματισμού με βιδωτό καπάκι, Monoblocco RTV 1000 του ιταλικού εργοστασίου Toscana Enologica Mori, έχει μέση ωριαία απόδοση 450-500 φιάλες ελαιολάδου (μέγιστη ωριαία απόδοση 1200 φιάλες).

Η βασική έκδοση απαρτίζεται από ένα γεμιστικό με 8 παροχές, ένα μηχάνημα τοποθέτησης βιδωτών καπακιών (ταπωτικό / πωματιστικό) και ένα σύστημα μεταφοράς για τετράγωνες φιάλες.

Το γεμιστικό χρησιμοποιεί το σύστημα πλήρωσης με υποπίεση. Το ανώτερο τμήμα με τη δεξαμενή και τις παροχές έχει ρυθμιζόμενο ύψος το οποίο ελέγχεται με μανιβέλα.

Το μηχάνημα πωματίσματος (ταπωτικό / πωματιστικό) χωρητικότητας 300 βιδωτών καπακιών, τροφοδοτεί τα καπάκια μέσω μίας χοάνης και τα βιδώνει αυτόματα στο λαιμό των φιαλών.

Το σύστημα μεταφοράς μπορεί να δεχτεί φιάλες διαφόρων μεγεθών, χάρη στη δυνατότητα ταχείας αντικατάστασης του εξοπλισμού (οδοντωτή στεφάνη εισόδου και οδοντωτή στεφάνη εξόδου του γεμιστικού, κεντρική οδοντωτή στεφάνη του μηχανήματος πωματισμού, τραβέρσες και ιμάντες μεταφοράς). Η βάση και όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι (inox).

Η ολοκληρωμένη μονάδα (αυτόματη γραμμή εμφιάλωσης) πλήρωσης τετράγωνων φιαλών (μπουκαλιών) και πωματισμού με βιδωτό καπάκι 28-35mm, Monoblocco RTV 2000 του ιταλικού εργοστασίου Toscana Enologica Mori, έχει ωριαία απόδοση (εμφιάλωση-ταπωτισμός με βιδωτό καπάκι 28-35mm) 700-2000 φιαλών ελαιολάδου (ή υγρών υψηλής πυκνότητας).

Η βασική έκδοση απαρτίζεται από ένα γεμιστικό με 8 παροχές, ένα μηχάνημα τοποθέτησης βιδωτών καπακιών (ταπωτικό / πωματιστικό) και ένα σύστημα μεταφοράς για τετράγωνες φιάλες.

Το γεμιστικό χρησιμοποιεί το σύστημα πλήρωσης με υποπίεση. Το ανώτερο τμήμα με τη δεξαμενή και τις παροχές έχει ρυθμιζόμενο ύψος το οποίο ελέγχεται με μανιβέλα.

Το μηχάνημα πωματίσματος (ταπωτικό / πωματιστικό) χωρητικότητας 300 βιδωτών καπακιών, τροφοδοτεί τα καπάκια μέσω μίας χοάνης και τα βιδώνει αυτόματα στο λαιμό των φιαλών.

Το σύστημα μεταφοράς μπορεί να δεχτεί φιάλες διαφόρων μεγεθών, χάρη στη δυνατότητα ταχείας αντικατάστασης του εξοπλισμού (οδοντωτή στεφάνη εισόδου και οδοντωτή στεφάνη εξόδου του γεμιστικού, κεντρική οδοντωτή στεφάνη του μηχανήματος πωματισμού, τραβέρσες και ιμάντες μεταφοράς). Η βάση και όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι (inox).

Η ολοκληρωμένη μονάδα (αυτόματη γραμμή εμφιάλωσης) Triblocco TS-1200 του ιταλικού εργοστασίου Toscana Enologica Mori περιλαμβάνει πλυντήριο μπουκαλιών, γεμιστικό 8 παροχών, πωματιστικό χωρητικότητας 800 φελλών. Ωριαία απόδοση: 450-1300 φιάλες κρασιού (ή άλλων υγρών). Η βάση και όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι (inox).

Η ολοκληρωμένη αυτόματη μονάδα τυποποίησης κρασιού, ελαιολάδου και άλλων ποτών, με πώμα βιδωτό καπάκι ή φελλό (φυσικό ή συνθετικό) Monomatic του ιταλικού εργοστασίου Toscana Enologica Mori είναι κατασκευασμένη εξ'ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 και περιλαμβάνει γεμιστικό, ταπωτικό, καψυλλιέρα, ετικετέζα. Αποτελείται από 8 σταθμούς και η διαχείρισή τους γίνεται μέσω PLC. Ωριαία απόδοση: 500 κυλινδρικές φιάλες 0.75lt κρασιού ή 0.5lt ελαιολάδου. Είναι ιδανική για εταιρίες που απαιτούν την ποιοτική τυποποίηση 5,000-100,000 φιαλών ανά έτος.

Η εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε., ως επίσημος εισαγωγέας και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα και Κύπρο, του ιταλικού εργοστασίου Toscana Enologica Mori, παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη (service, συνεργείο, γνήσια ανταλλακτικά) και εγγύηση 1 χρόνου σε όλες τις γραμμές αυτόματης εμφιάλωσης (πλήρωσης & πωματισμού) TOSCANA ENOLOGICA MORI υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης της αυτόματης γραμμής εμφιάλωσης, όπως ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία TOSCANA ENOLOGICA MORI.

Όλα τα μηχανήματα καλύπτουν και συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας & υγιεινής όπως ορίζονται από την κοινοτική οδηγία 89/392 & τις τροποποιήσεις αυτής και συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE).

Σχετικά: