Γεμιστικά φιαλών κρασιού

Γεμιστικό 4 παροχών κρασιού με ηλεκτρικό φλοτέρ,εργοστασίου ENOITALIA Ιταλίας.


Γεμιστικό TEM Ιταλίας, τύπου Moderna, για μπουκάλια έως 12Lt, νταμιτζάνες, φιάλες PET.

Η εικονιζόμενη αντλία, στο κάτω μέρος της βάσης του γεμιστικού μηχανήματος, είναι προαιρετική. Επίσης προαιρετική είναι η ενσωμάτωση αντλίας και φίλτρου, όπως φαίνεται στη δεύτερη εικόνα του γεμιστικού μηχανήματος.

Όλες οι γεμιστικές μηχανές για μπουκάλια κρασιού των ιταλικών εργοστασίων Enoitalia, TEM (Toscana Enologica Mori) και Marchisio έχουν δυνατότητα πλήρωσης φιαλών κρασιού 0.25 - 5 λίτρων, ενώ το γεμιστικό TEM Moderna μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μπουκάλια έως 12Lt, νταμιτζάνες και φιάλες PET.

Η εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε., ως επίσημος εισαγωγέας και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα και Κύπρο, των ιταλικών εργοστασίων Enoitalia, TEM (Toscana Enologica Mori) και Marchisio, παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη (service, συνεργείο, γνήσια ανταλλακτικά) και εγγύηση 2 ετών σε όλα τα μηχανήματα πλήρωσης φιαλών οίνου υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης του γεμιστικού μηχανήματος, όπως ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Όλα τα μηχανήματα καλύπτουν και συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας & υγιεινής όπως ορίζονται από την κοινοτική οδηγία 89/392 & τις τροποποιήσεις αυτής και συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE).

Σχετικά:

Γεμιστικά φιαλών κρασιού – List page from Classic Sites