Φίλτρα κενού TANDEM για γεμιστικά ENOLMATIC Ιταλίας

Τα φίλτρα κενού Tandem, του ιταλικού εργοστασίου Tenco, είναι ιδανικά για ερασιτέχνες ή μικρούς παραγωγούς και είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με τα ηλεκτρικά γεμιστικά μηχανήματα Enolmatic, επιτρέποντας το φιλτράρισμα ταυτόχρονα με την εμφιάλωση.

Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ανταλλακτικό φίλτρου, μπορείτε να φιλτράρετε μια μεγάλη γκάμα υγρών:

Η εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε., ως επίσημος εισαγωγέας και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα και Κύπρο, του ιταλικού εργοστασίου Tenco s.r.l., παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη (service, συνεργείο, γνήσια ανταλλακτικά) και εγγύηση 1 χρόνου σε όλα τα φίλτρα κενού TANDEM για γεμιστικά ENOLMATIC υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης του φίλτρου κενού TANDEM, όπως ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία TENCO s.r.l.

Όλα τα μηχανήματα καλύπτουν και συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας & υγιεινής όπως ορίζονται από την κοινοτική οδηγία 89/392 & τις τροποποιήσεις αυτής και συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE).

Σχετικά: