Δημοσιεύσεις

Επίσημες δημοσιεύσεις της εταιρείας μας ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.

Η εταιρεία μας, ως επίσημος εισαγωγέας και αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα μερικών από των πλέον γνωστών και αξιόπιστων οίκων του εξωτερικού, διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά μηχανημάτων & εξοπλισμού, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών οποιουδήποτε ασχολείται, επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά, με την γεωργική (αγροτική) καλλιέργεια ή την παραγωγή-εμφιάλωση-τυποποίηση ελαιολάδου και κρασιού ή αποσταγμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΓΕΜΗ - Έγγραφα - Ανακοινώσεις. Πρακτικά ΓΣ. Οικονομικές Καταστάσεις.

ΦΕΚ σχετικά με ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. Αριθμός Μ.Α.Ε.: 10712/052/Β/86/0065 - Ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου με όλα τα ΦΕΚ (Φύλλα Εφημερίδας Κυβέρνησης) που αφορούν την εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. Αριθμός Μ.Α.Ε.: 10712/052/Β/86/0065